Log in
Blog

De top 10 OSHA-overtredingen en hoe ze te vermijden

osha violations

De Occupational Safety and Health Administration (OSHA) is de federale instantie die belast is met het toezicht op de veiligheid op de werkplek, de handhaving van veiligheidsprocedures en het uitdelen van boetes aan bedrijven die veiligheidsvoorschriften overtreden. Een werkgever pleegt OSHA-overtredingen als hij herhaaldelijk of opzettelijk de vereisten van de Occupational Safety and Health Act, ook bekend als de OSH Act, negeert en er niet voor zorgt dat zijn werknemers zich in een veilige werkomgeving bevinden.

Dit artikel geeft een overzicht van de tien meest voorkomende OSHA-overtredingen en bespreekt strategieën om ze te voorkomen.

Top 10 OSHA-overtredingen

1. Valbeveiliging (Algemene vereisten)

Voldoen aan de vereisten voor valbeveiliging van de OSHA-norm 1926.501 is van cruciaal belang om de veiligheid te garanderen van werknemers die het risico lopen om van hoogte te vallen. Het bevat veiligheidseisen met betrekking tot valbeveiliging, zoals welke beschermingssystemen nodig zijn en waar ze gebruikt moeten worden.

Strategieën om aan de valbeveiligingseisen te voldoen zijn onder andere de volgende:

 • Identificeer gebieden met potentiële valrisico’s op uw werkplek.
 • Bepaal de juiste valbeveiligingsmaatregelen op basis van het type en de hoogte van het werk.
 • Installeer relingen langs open platforms, looppaden, hellingen en looppaden om vallen te voorkomen.
 • Als hekwerken niet mogelijk zijn, gebruik dan persoonlijke valbeveiligingssystemen (PFAS) zoals harnassen, vanglijnen en ankerpunten, en installeer veiligheidsnetten.

2. Valbeveiliging (trainingsvereisten)

OSHA-norm 1926.503 beschrijft de trainingseisen voor valbeveiliging. Dit onderdeel verplicht bedrijven om iedereen die aan valgevaar wordt blootgesteld een adequate veiligheidsopleiding te geven.

Manieren om overtreding van deze trainingseisen te voorkomen zijn onder andere de volgende:

 • Zoek uit welke OSHA-normen van toepassing zijn op jouw werkplek op basis van de bedrijfstak (bouw of algemene industrie) en het soort werk.
 • Creëer een uitgebreid trainingsprogramma voor valbeveiliging met aandacht voor de specifieke gevaren op uw werkplek en de relevante OSHA-vereisten.
 • Neem informatie op over de aard van valrisico’s, valbeveiligingssystemen en -uitrusting, het juiste gebruik van uitrusting, reddingsprocedures en het valbeveiligingsplan van de werkgever.
 • Zorg ervoor dat de training wordt gegeven door gekwalificeerd personeel met de kennis en expertise om valbeveiligingsconcepten en -praktijken over te brengen.

3. Ademhalingsbescherming

OSHA-norm 1910.134 heeft betrekking op ademhalingsbescherming, van het ontwerpen van beschermingsprogramma’s op de werkplek tot het gebruik en onderhoud van ademhalingsapparatuur.

Het vermijden van een overtreding op het gebied van adembescherming omvat de volgende stappen:

 • Identificeer werkplekken en taken waarbij werknemers kunnen worden blootgesteld aan verontreinigende stoffen in de lucht.
 • Bepaal de soorten en niveaus van de aanwezige ademhalingsgevaren en de duur en frequentie van de blootstelling.
 • Kies het juiste type ademhalingstoestel op basis van de gevaren en niveaus die zijn geïdentificeerd in de gevarenbeoordeling.
 • Passtests uitvoeren voor nauwsluitende ademhalingstoestellen om een goede afdichting op het gezicht van de drager te garanderen.

4. Communicatie over gevaren

OSHA-norm 1910.1200, ook bekend als HazCom, heeft betrekking op chemische gevaren, waaronder gevaren die op de werkplek worden geproduceerd en gevaren die van buitenaf worden geïmporteerd, en normen voor communicatie over gevaren (hoe werkgevers de potentiële gevaren aan hun werknemers communiceren).

Strategieën om een overtreding op het gebied van communicatie over gevaren te voorkomen zijn onder andere:

 • Maak een uitgebreide inventaris van alle gevaarlijke chemische stoffen die op de werkplek worden gebruikt, opgeslagen of geproduceerd.
 • Elke chemische stof en de bijbehorende gevaren identificeren, zoals fysieke risico’s, gezondheidsrisico’s en milieurisico’s.
 • Lebel alle gevaarlijke chemicaliën correct zijn met nauwkeurige en gemakkelijk te begrijpen informatie.
 • Vraag veiligheidsinformatiebladen (MSDS) op bij fabrikanten, importeurs of distributeurs van chemicaliën voor elke gevaarlijke chemische stof.

5. Ladders

OSHA-norm 1926.1053 is een algemene vereiste voor veilig laddergebruik op de werkplek.

Bedrijven moeten de volgende stappen overwegen om een ladderovertreding te voorkomen:

 • Kies het juiste type en formaat ladder voor de uit te voeren taak. Houd rekening met factoren zoals de lengte van de ladder, het draagvermogen, het materiaal en de omgeving waarin de ladder wordt gebruikt.
 • Geef werknemers voldoende ruimte om veilig van de ladder af te stappen.
 • Inspecteer ladders regelmatig voor elk gebruik op zichtbare defecten, zoals scheuren, gebroken sporten, ontbrekende onderdelen of beschadigde rails.
 • Houd drie contactpunten (twee handen en één voet of twee voeten en één hand) terwijl je een ladder op- of afklimt.

6. Steigers

OSHA-norm 1926.451 heeft betrekking op veiligheidseisen voor steigers.

Het vermijden van steigergerelateerde overtredingen omvat de volgende stappen:

 • Zorg ervoor dat competent en gekwalificeerd personeel steigers ontwerpt, opbouwt en bouwt.
 • Zorg voor een veilige toegang van en naar steigers, inclusief trappentorens, ladders of andere goedgekeurde middelen.
 • Inspecteer steigers vóór elke dienst en na elke wijziging of slechte weersomstandigheden die de stabiliteit kunnen beïnvloeden.
 • Voorzie hangsteigers van valbeveiliging, inclusief relingen en persoonlijke valbeveiligingssystemen.

7. Aangedreven industriële trucks

OSHA-norm 1910.178 heeft betrekking op gemotoriseerde industriële trucks op werkplekken, zoals vorkheftrucks en gemotoriseerde handtrucks, inclusief de training en het onderhoud van de bestuurder.

Om een overtreding met betrekking tot gemotoriseerde industriële trucks te voorkomen:

 • Zorg voor de juiste training en certificering van bestuurders van gemotoriseerde industriële trucks.
 • Vaststellen en handhaven van veilige bedieningsprocedures voor gemotoriseerde industriële trucks, waaronder correct op- en afstappen, draaien, manoeuvreren en omgaan met ladingen.
 • Vóór de dienst inspecties uitvoeren van aangedreven industriële trucks om eventuele defecten of storingen op te sporen.
 • Stel verkeersmanagementplannen op om botsingen en bijna-botsingen tussen aangedreven industriële trucks en andere voertuigen, voetgangers of apparatuur te voorkomen.

8. Beheersing van gevaarlijke energie (Lockout/Tagout)

OSHA-norm 1910.147 heeft betrekking op de beheersing van gevaarlijke energie. Het beschrijft de noodzakelijke prestatievereisten om werknemers te beschermen tegen onverwachte activering, zoals het vrijkomen van potentieel gevaarlijke opgeslagen energie of het plotseling opstarten van machines.

Om gevaarlijke energie op uw bouwplaats onder controle te houden:

 • Zoek alle bronnen van gevaarlijke energie die onder controle moeten worden gehouden tijdens onderhoud of service.
 • Geautoriseerde werknemers aanwijzen en opleiden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van lockout/tagout-procedures.
 • Gebruik lock-outapparaten (zoals hangsloten) om te voorkomen dat apparatuur onder stroom komt te staan.
 • Gebruik tags alleen wanneer lock-outapparaten niet worden toegepast vanwege beperkingen in het gebruik.

9. Oog- en gezichtsbescherming

OSHA-norm 1926.102 heeft betrekking op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) om werknemers te beschermen tegen gevaren die oog- of gezichtsletsel kunnen veroorzaken.

Voor een goede bescherming van de ogen en het gezicht:

 • Kies geschikte oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen die voldoende dekking en bescherming bieden op basis van de geïdentificeerde gevaren.
 • Zorg ervoor dat de gekozen oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen comfortabel en stevig zitten.
 • Inspecteer oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen op beschadigingen, krassen of andere problemen met zichtbaarheid en bescherming.
 • Houd de oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen schoon en vrij van vuil, afval of stoffen die het zicht belemmeren of de huid irriteren.

10. Machinebewaking

In de OSHA-norm 1910.212 wordt besproken hoe machines en apparatuur afgeschermd moeten worden om bedieners en andere werknemers op locatie te beschermen tegen potentiële gevaren.

Stappen om een overtreding met betrekking tot machinebeveiliging te vermijden, zijn onder andere de volgende:

 • Kies het juiste type machinebeveiliging op basis van de specifieke gevaren die aan elke machine verbonden zijn.
 • Machineafschermingen moeten aan de machine worden bevestigd of op een andere manier worden vastgezet als ze niet rechtstreeks kunnen worden bevestigd.
 • Zorg ervoor dat afschermingen voorkomen dat werknemers de gevarenzone bereiken of in contact komen met bewegende delen.
 • Inspecteer regelmatig de machineafschermingen om er zeker van te zijn dat ze op hun plaats zitten, goed zijn afgesteld en niet beschadigd zijn.

Het vermijden van OSHA-overtredingen is essentieel om werknemers veilig te houden

Inzicht in en weten hoe je OSHA-overtredingen kunt voorkomen, helpt bedrijven om werknemers te beschermen en dure OSHA-straffen en boetes te voorkomen. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe je je bedrijf en je werknemers kunt beschermen door gebruik te maken van een uitgebreide oplossing voor contractbeheer die aan je behoeften voldoet.

Total supply chain risk management begint hier

Praat met Sales

Zie de kop gerelateerde bronnen