Log in Contact
Course

Veilige Supervisor

Safe Supervisor is een leiderschapscursus die is ontworpen om een inleiding te geven tot een toezichthoudende functie door de rollen en verantwoordelijkheden van een supervisor te definiëren.

PEC Safe Supervisor omvat interactieve, door een instructeur geleide klassikale training met digitale componenten in eigen tempo om veiligheidsprofessionals uit te rusten met de fundamentele kennis die nodig is om teams op supervisorniveau te leiden.

 

Cursus Info:

Lengte: 1-daagse door een instructeur geleide component met 2 computergebaseerde testmodules
Leveringsmethode: door een instructeur geleid plus eLearning-componenten

PEC Safe Supervisor is een leiderschapscursus die is ontworpen om een inleiding te geven tot een toezichthoudende functie door de rollen en verantwoordelijkheden van een supervisor te definiëren. Safe Supervisor geeft huidige en potentiële veiligheidsleiders de fundamentele kennis die nodig is om op toezichthoudend niveau te presteren, onderwezen door experts uit de veiligheidsindustrie. Deze cursus omvat belangrijke aspecten van het werk van een supervisor, waaronder continue bemanningsbeoordelingen, effectief communiceren, veranderingen implementeren, omgaan met moeilijke werknemers en risico’s beperken.

 

Certificeringen

Na succesvolle afronding van de cursus wordt het record van een student bijgewerkt om de certificeringen weer te geven die de student via deze cursus heeft behaald op zijn PEC ID-kaart en in PEC Training Tracker. Werkgevers kunnen de opleiding van studenten verifiëren op de PEC ID-kaart of online op www.PECCard.com. De student behaalt ook de Safe Supervisor Certified-referentie voor 2 jaar.

 

Cursusonderdelen

De rol en verantwoordelijkheid van een supervisor

Activiteit: Supervisortaken
Activiteit: Supervisor Self-Assessment

Kwaliteiten van een Supervisor

Video: Een voorbeeld stellen en positieve versus negatieve attitudes

Leiderschap

Verwachtingen van de supervisor
Supervisor Training
Video: De verantwoordelijkheid van een supervisor voor zijn bemanning
Supervisor Toolbox

Uw bemanning kennen

Activiteit – Beoordeling van de bemanning

De verantwoordelijkheid van een supervisor voor veiligheid

Wat zijn de principes van leiderschap?
Activiteit: Sterke en zwakke punten van supervisors

Houding

Activiteit: Attitude Assessment

Delegatie

Activiteit: Beoordeling van de bemanning – delegatie

Tijdmanagement

Activiteit: Een tijdmanagementplan maken

Communicatie

Activiteit: Communicatie feedback
Activiteit: Crew Assessment – Communication
Video: Communicatie

Veiligheidscultuur

Wijzigingen doorvoeren
Gevarenherkennings- en identificatietools
Analyse van de arbeidsveiligheid
Observaties
Veiligheidsbijeenkomsten
Inspecties uitvoeren
Onderzoek naar incidenten en ongevallen

Feedback en disciplinering van werknemers

Video: Zes stappen voor de juiste feedback
Activiteit: Moeilijke gesprekken afhandelen

 

Review Course Syllabus